УФЦ 203 ливе стреам фрее Коди


УФЦ 203 ливе стреам фрее КодиУФЦ 203 Ливе Стреам Коди ово 10. септембра у Кливленду, Охајо на убрзава Лоанс Арена. 
Овде је мало ко се бори (Фигхт ауто) на УФЦ 203, где ће се одржати, време, и мало информација
 о борцима. Исто тако, како да гледам УФЦ 203 ливе бесплатно!


Бетхе Цорреиа је рођен 22. јуна, 1983. је бразилски меша војни занатлија. Она је од сада 
тврди у Ултимате Фигхтинг Цхампионсхип је женски Хеавивеигхт поделу.
ufc-203-fight-card

Промоција Ултимате Фигхтинг Цхампионсхип

Датум 10. септембар, 2016
Место Куицкен Лоанс Арена
Град Кливленд, Охајо
догађај хронологија
УФЦ: Арловскиј вс Барнетт УФЦ 203: Миочић против Овереем УФЦ Фигхт Нигхт: Поириер против 
Јохнсон
Бетхе Цорреиа је замишљен у Цампина Гранде, Параиба. Она је наставила даље из школе са 
дипломом у књиговодству, међутим корак по корак утврдио да је она била "сувише хиперактивни 
за канцеларијски рад". Док пробе Санда, Цорреиа је образложио да се бори дао оно што је био 
"присутан" у њеном животу, и гледао да се боре у обједињених руке у руку борби (ММА).

Цорреиа је испитивала различите системе на почетку свог ММА професије, укључујући Јиу-Јитсу, 
Санда, и почетнике рвања. Она би на крају изградити склоност за ударање, посебно бокс и 
кицкбок.

Она је свој стручну ММА деби у својој локалној Бразилу у мају 2012. године, уништавање 
Даниела Мариа да Силва доследним избора у Првом борбу Ревелатионс се појављују. Припрема са 
"Питбулл" браће и сестара, Патрицио и Патрицки Фреире добила своје првих шест борби у 13 
месеци.

У октобру 2013., Цорреиа означен мулти-борба управља Ултимате Фигхтинг Цхампионсхип (УФЦ). 
Цорреиа приметио, "Бити у УФЦ има прилику да се изборе са најбољима на планети и призна огромне потешкоће. 
То је фантазија сваког борца."

Цорреиа су јој посебно представљати следећи децембар као она суочава ВМА ветерана Џули Кедзие на УФЦ Фигхт Нигхт: 
Хунт против Бигфоот. У то време, Цорреиа је борио у шест стручних сесија, док Кедзие је тврдио у 28. Цорреиа добили битку 
путем подељеном одлуком.

Она је тада суочио Јессамин Дуке 26. априла 2014. године у УФЦ 172. Упркос она остварити штету, Цорреиа користи 
елегантном изванредног да се тачке војвода, и затворио пукотину подршку Дуке према кавезу. [4] Она је добила битку по доследног одлуке.

Цорреиа суочен Схаина Басзлер 30. августа 2014. године у УФЦ 177. Након побећи из смештаја настојању у првом кругу, 
Цорреиа испоставило да је снажнији са својом упечатљив и победио нокаутом у 1:56 циклуса 2.

UFC 203 Live Stream Kodi ovo 10. septembra u Klivlendu, Ohajo na ubrzava Loans Arena. Ovde je malo ko se bori (Fight auto) na UFC 203, 
gde će se održati, vreme, i malo informacija o borcima. Isto tako, kako da gledam UFC 203 live besplatno!


Bethe Correia je rođen 22. juna, 1983. je brazilski meša vojni zanatlija. Ona je od sada tvrdi u Ultimate Fighting Championship je ženski Heaviveight podelu.

Promocija Ultimate Fighting Championship
Datum 10. septembar, 2016
Mesto Kuicken Loans Arena
Grad Klivlend, Ohajo
događaj hronologija
UFC: Arlovskij vs Barnett UFC 203: Miočić protiv Overeem UFC Fight Night: Poirier protiv Johnson
Bethe Correia je zamišljen u Campina Grande, Paraiba. Ona je nastavila dalje iz škole sa diplomom u knjigovodstvu, međutim korak po korak 
utvrdio da je ona bila "suviše hiperaktivni za kancelarijski rad". Dok probe Sanda, Correia je obrazložio da se bori dao ono što je bio "prisutan" u 
njenom životu, i gledao da se bore u objedinjenih ruke u ruku borbi (MMA).

Correia je ispitivala različite sisteme na početku svog MMA profesije, uključujući Jiu-Jitsu, Sanda, i početnike rvanja. Ona bi na kraju izgraditi
 sklonost za udaranje, posebno boks i kickbok.

Ona je svoj stručnu MMA debi u svojoj lokalnoj Brazilu u maju 2012. godine, uništavanje Daniela Maria da Silva doslednim izbora u Prvom borbu 
Revelations se pojavljuju. Priprema sa "Pitbull" braće i sestara, Patricio i Patricki Freire dobila svoje prvih šest borbi u 13 meseci.

U oktobru 2013., Correia označen multi-borba upravlja Ultimate Fighting Championship (UFC). Correia primetio, "Biti u UFC ima priliku da se 
izbore sa najboljima na planeti i prizna ogromne poteškoće. To je fantazija svakog borca."

Correia su joj posebno predstavljati sledeći decembar kao ona suočava VMA veterana Džuli Kedzie na UFC Fight Night: Hunt protiv Bigfoot. U to 
vreme, Correia je borio u šest stručnih sesija, dok Kedzie je tvrdio u 28. Correia dobili bitku putem podeljenom odlukom.

Ona je tada suočio Jessamin Duke 26. aprila 2014. godine u UFC 172. Uprkos ona ostvariti štetu, Correia koristi elegantnom izvanrednog da se 
tačke vojvoda, i zatvorio pukotinu podršku Duke prema kavezu. [4] Ona je dobila bitku po doslednog odluke.

Correia suočen Shaina Baszler 30. avgusta 2014. godine u UFC 177. Nakon pobeći iz smeštaja nastojanju u prvom krugu, Correia ispostavilo da je 
snažniji sa svojom upečatljiv i pobedio nokautom u 1:56 ciklusa 2.
Прати њен трећи секвенцијалног победу у УФЦ, Цорреиа је тестиран претходних Стрикефорце Хеавивеигхт шампиона Сара Кауфман и Миесха Тате. "Значајан 
мера младе даме из програма УФЦ треба сесију са мном," Цорреиа нотед.Схе на први обавештен ентузијазма за борбу против Кауфман, али је касније изјавила
 је да је био фокусиран на добијање титулу против тада УФЦ Хеавивеигхт шампион Ронда Раузи . "Морам да се супротстави шампиона", рекла је она.

После њеног претходног тријумфа над Дуке, као индивидуа из Раузи је повремени "Четири Хорсевомен" стабилна, Цорреиа почела крсташки за директан ударац 
титулу против Раузи, држећи четири прста у камеру и обично ставља једну. Она је на сличан начин у светлу туче хорсевоман Басзлер. У марту 2015, УФЦ власти је
 потврдио да ће Корреја боре Раузи за титулу 1. августа, 2015, у УФЦ 190.

Без обзира на начин на који Раузи су завршене све осим једног од њених последњих битака унутар круга, Цорреиа је показао много сигурност тарифни у сједници,
 изражавајући да је хтела да дам Раузи највише изузетно страшну батине своје каријере. Након тога, Цорреиа изгубио битку нокаутом у само 34 секунди од примарног круга.По узору на УФЦ 190, Цорреиа саопштено ентузијазам за сесија са Миесха Тате и Џесика Еие, међутим тврди да су оба даме опао. Око демантовао случај и понудио да се
 бори Цорреиа у пролеће 2016. године [18] У априлу 2016, Цорреиа борили Ракуел Пеннингтон у УФЦ он Фок: Теикеира против Еванс, губи путем подељеном избора. Битка
 између ока и Цорреиа је проглашен ће се појавити у УФЦ 203 10. септембра 2016. године у Кливленду, Охајо.Цорреиа је нападач који је у великој мери користи бокс и хватање процедуре. Она се сматра за своје удараца мешавине, контра удара, окрећући леђа стисне руку, и 
насилне десне руке. Током своје борбе против Јессамин Дуке, одвезла до 100 штрајкова у Дуке 55.

Цорреиа је позната по својој коришћења прљави бокс и уклањање оловку. Док обезбеђења, она ће генерално померити битку према зиду и напада са флурриес.Ат УФЦ 172, 
она користи овај метод који оповргавају Јессамин Дуке постићи; она је касније искоришћен да добије своју застој против Схаина Басзлер.

Prati njen treći sekvencijalnog pobedu u UFC, Correia je testiran prethodnih Strikeforce Heaviveight šampiona Sara Kaufman i Miesha Tate. "Značajan mera mlade dame
 iz programa UFC treba sesiju sa mnom," Correia noted.She na prvi obavešten entuzijazma za borbu protiv Kaufman, ali je kasnije izjavila je da je bio fokusiran na
 dobijanje titulu protiv tada UFC Heaviveight šampion Ronda Rauzi . "Moram da se suprotstavi šampiona", rekla je ona.

Posle njenog prethodnog trijumfa nad Duke, kao individua iz Rauzi je povremeni "Četiri Horsevomen" stabilna, Correia počela krstaški za direktan udarac titulu protiv 
Rauzi, držeći četiri prsta u kameru i obično stavlja jednu. Ona je na sličan način u svetlu tuče horsevoman Baszler. U martu 2015, UFC vlasti je potvrdio da će Korreja
 bore Rauzi za titulu 1. avgusta, 2015, u UFC 190.

Bez obzira na način na koji Rauzi su završene sve osim jednog od njenih poslednjih bitaka unutar kruga, Correia je pokazao mnogo sigurnost tarifni u sjednici, 
izražavajući da je htela da dam Rauzi najviše izuzetno strašnu batine svoje karijere. Nakon toga, Correia izgubio bitku nokautom u samo 34 sekundi od primarnog kruga.Po uzoru na UFC 190, Correia saopšteno entuzijazam za sesija sa Miesha Tate i Džesika Eie, međutim tvrdi da su oba dame opao. Oko demantovao slučaj i ponudio da se 
bori Correia u proleće 2016. godine [18] U aprilu 2016, Correia borili Rakuel Pennington u UFC on Fok: Teikeira protiv Evans, gubi putem podeljenom izbora. Bitka 
između oka i Correia je proglašen će se pojaviti u UFC 203 10. septembra 2016. godine u Klivlendu, Ohajo.Correia je napadač koji je u velikoj meri koristi boks i hvatanje procedure. Ona se smatra za svoje udaraca mešavine, kontra udara, okrećući leđa stisne ruku, i 
nasilne desne ruke. Tokom svoje borbe protiv Jessamin Duke, odvezla do 100 štrajkova u Duke 55.

Correia je poznata po svojoj korišćenja prljavi boks i uklanjanje olovku. Dok obezbeđenja, ona će generalno pomeriti bitku prema zidu i napada sa flurries.At UFC 172, 
ona koristi ovaj metod koji opovrgavaju Jessamin Duke postići; ona je kasnije iskorišćen da dobije svoju zastoj protiv Shaina Baszler.

Где се могу наћи УФЦ 203 на Коди

LSW Addon tons on links

BASSFOX Addon in HD

Moneysports in HD

 Zem TV Sports > UniTV Sports > BT Sports 2 link 2 v8
 UK Turk PlaylistSports > BT Sport 2

Castaway

NJM Extra Time > BT Sports 2 & Extra Time > Fox Sports 1 USA

Halow LiveLive Sport > BT Sport 2

SportsDevil

Vidtime Addon

Phoenix Addon

 And also on pastebin under UFC 203 M3U